ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี อ.กระบุรี  จ.ระนอง
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ขอเชิญชวน!! คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการที่วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ให้
สวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าติดต่อราชการนะค่ะ
ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid19)
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

#ครอบครัวอุ่นใจ วิทยาลัยอุ่นจัง
ประกาศ!!
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนภาคพิเศษ
โควต้า ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป