ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี อ.กระบุรี  จ.ระนอง

เข้าสู่เว็บไซต์

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในระดับ ปวช.และ ปวส. ในสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาการบัญชี  สาขาไฟฟ้ากำลัง  สาขาวิชาช่างยนต์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)