ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี อ.กระบุรี  จ.ระนอง

เข้าสู่เว็บไซต์

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดระนอง
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี