ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี อ.กระบุรี  จ.ระนอง
สมัครเรียนออนไลน์
ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์
มอบตัวนักศึกษาใหม่
ประกาศ วก.กระบุรี จะทำการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในระดับ

ปวช.และ ปวส. ในสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาการบัญชี  สาขาไฟฟ้ากำลัง  สาขาวิชาช่างยนต์ ​​​​​
กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าวิทยาลัย