วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี #ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี #ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี