วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว : วันที่ 10 มีนาคม 2564

รายงานข่าว : วันที่ 10 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการจัดโครงการรักสถาบัน รักตนเอง รักความปลอดภัย ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100 % ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง
โครงการรักสถาบัน รักตนเอง รักความปลอด ร่วมใจสวมใส่หมวกนิรภัย 100 %