วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว : วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางเมษา ลิ่มศิลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รายงานข่าว : วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางเมษา ลิ่มศิลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน (ช่วงเช้า) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
นิเทศน์การสอน ฝ่ายวิชาการ