วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

แนะแนวเชิงรุก ณ โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)