วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวนลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญต้านภัยยาเสพติด

ขอเชิญชวนลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564