วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

โครงการวันไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564