วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น (หล่อเทียน แห่เทียนพรรษา) ประจำปีการศึกษา 2564 
คลิ๊กที่ลิ๊ง-->> โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น (หล่อเทียน-แห่เทียนพรรษา) ประจำปีการศึกษา 2564