วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาธุรกิจ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet & Line)

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาธุรกิจ เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet & Line)ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564
เวลา 07.30 – 17.30 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีสนใจเข้าร่วมโครงการสมัครได้ที่ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีตั้งแต่ วันนี้ถึง วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 *ผู้เข้าร่วมการอบรมฯจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมทุกคน