วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ขอแสงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดระนอง"

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ขอแสงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดระนอง"