วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับชมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับชมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา) ในวันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ร้านเจ๊ต๋อยซาลาเปาทับหลี (ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet)