วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน ลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมโครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาด

ขอเชิญชวน ลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมโครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี *การแต่งกายวันเข้าร่วมโครงการด้วยชุดเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ