วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี