วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี นางสาวเกษรา จำลองสอง รหัส 6122010022