วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาทุกท่าน ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทยเนื่องใน "วันภาษาไทยแห่งชาติ"