วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ขอแสดงความยินดี และ ยินดีต้อนรับ นายสุทิน ทองพลับ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง