วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง