วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกตั้งนายก อวท.) ประจำปี2566 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี