วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The Junior Guide มัคคุเทศก์น้อย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30-16.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี