วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565