วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 31 สิงหาคม 2565