วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำชุมชนปลอดภัย สร้างเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการจราจร ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565