วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการประกวดร้องเพลงและโฟล์คซอง วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565