วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 5 ส Big Cleaning Day วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565