วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาภายใน(การอาชีพเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด) ระหว่าง วันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี