วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการวันไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี