วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี