วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ทุกคน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี) ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30น.-09.30น