วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาแล้ว เป็นเจ้าของธรุกิจ