วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี