วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี