วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี