วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีสำรวจตัวเอง และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม) วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี โดยมี กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ร่วมกับกองลูก