วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดระนอง ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี