วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวนผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขตพื้นที่ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เข้ารับบริการโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ(ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม) วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2566