วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน --->นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี