วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว: วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว: วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี