วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ประกาศเผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบการเรียนทางไกลไร้สาย จำนวน 1 ชุด

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ประกาศเผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบการเรียนทางไกลไร้สาย จำนวน 1 ชุด

คลิ๊กที่ลิ๊ง---> ด้านล่าง
1.ร่างเอกสารประกวดราคา
2.ร่างประกาศวิทยาลัยฯ
3.ห้องเรียนปฏิบัติการระบบการเรียนทางไกล