วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว:วันที่ 23 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องประกันสังคมสู่สถานศึกษา ปี 2563 รุ่นที่ 1 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว:วันที่ 23 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องประกันสังคมสู่สถานศึกษา ปี 2563 รุ่นที่ 1 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี