วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว:วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีดำเนินโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว:วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีดำเนินโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี