วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว:วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีดำเนินโครงการประชุมวิชาการ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว:วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีดำเนินโครงการประชุมวิชาการ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี