วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว:วันที่ 7 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีเข้าร่วมโครงการ เยาวชนสร้างชาติสถาบันการศึกษา NBI - Youth club . ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว:วันที่ 7 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีเข้าร่วมโครงการ เยาวชนสร้างชาติสถาบันการศึกษา NBI - Youth club . ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี