วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว:วันที่ 7 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีดำเนินโครงการขยายผลทุนคนไทย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว:วันที่ 7 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีดำเนินโครงการขยายผลทุนคนไทย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี