วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C.)