วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน นร. นศ. เข้าร่วมโครงการฝึกสอนลีลาศ รำวง และกิจกรรมเข้าจังหวะ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30-16.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี