วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว: วันที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีดำเนินกิจกรรม

รายงานข่าว: วันที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีดำเนินกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี นายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี