วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ประกาศเผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลอง

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ประกาศเผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าเพื่อพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
คลิ๊กลิ๊งด้านล่าง

1.ร่างประกาศ
2.ร่างเอกสารประกวดราคา
3.คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์