วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ประกาศเรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563