วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญ นักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขาวิชา และระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

ขอเชิญ นักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขาวิชา และระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล