วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (นักเรียน-นักศึกษาทุกชั้นปี) วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (นักเรียน-นักศึกษาทุกชั้นปี) วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563